Veri koruma beyanı

Veri koruma mevzuatı çerçevesindeki beyanın bir amacı da sizi bilgilerin toplanmasının amacı, türü ve kapsamı ve ayrıca bunların işleme alınması ve kullanılması hakkında bilgilendirmektir.

Anketimize katılım gönüllülük bazındadır. İstediğiniz zaman anketi yarıda kesme ve katılıma verdiğiniz onayı iptal etme hakkına sahip bulunmaktasınız. Bu yüzden size herhangi bir dezavantaj oluşmayacaktır.

Anket çerçevesinde bize vermiş olduğunuz bilgileri sorumluluk bilinci içerisinde kullanmak, bizim açımızdan son derece doğal bir unsurdur. Verileriniz gizlilik içerisinde ve yasal veri koruma hükümlerine, özellikle de AB Genel Veri Koruma Yönergesi'ne (DS-GVO) ve Federal Veri Koruma Yasası'na (BDSG) ve ayrıca aşağıdaki veri koruma beyanına uygun biçimde toplanır ve kullanılır.

 

Onay

İlişikteki cevap yazısını bize geri yollamak veya çevrimiçi ankete doğrudan katılmak suretiyle verilerinizin işleme alınmasına onay vermiş olursunuz.

Veri toplamanın amacı ve türü

ENTRA, Bamberg, Göttingen ve Konstanz Üniversitelerinin iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bir araştırma projesidir. Proje, Alman Araştırma Topluluğu (DFG) tarafından teşvik edilmektedir.

Anketin amacı, yeni göçmenler hakkında bilgi toplanması ve bunu yaparken daha çok onların Almanya'daki ilk aylarında ve yıllarında edindikleri deneyimler ve ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bunda şu sorulara yanıt aranacaktır:

  • Hangi insan grupları hangi nedenlerle Almanya'ya gelmektedir?

  • Yeni göçmenlerin Almanya'da ulaşmak istedikleri hedefler nelerdir ve bunlara ulaşmaları mümkün müdür?

  • Başarılı bir entegrasyon için hangi faktörler önemlidir?

 

Kişisel bilgiler

Hakkınızdaki bilgileri nüfus kayıt sistemden elde ettik. Kimliği tespit edilebilecek bir gerçek kişiye ait bu kişisel bilgilere özellikle isim ve adres girmektedir.

Üniversiteler bu bilgilere araştırma amaçlı olarak erişim sağlayabilmektedir. Bunlardan sadece sizinle araştırma projesi çerçevesinde iletişime geçmek amacıyla yararlanılmaktadır. Kişisel bilgileriniz, ankete vereceğiniz yanıtlarla ilişkilendirilmemektedir. Aynısı bize anket sırasında vereceğiniz kişisel bilgiler için de geçerlidir.

Kişisel bilgilerinize sadece ENTRA projesinde çalışanlar ve işbirliği partnerleri erişim yapabilir. İşbirliği partnerleri, bizim emrimizle önyazıyı basan ve gönderen Hartmann Druck adlı matbaa ile yine bizim emrimizle telefon görüşmeleri yapan BACES (Bamberg Üniversitesi Bamberg Ampirk Araştırmalar Merkezi) adlı telefon laboratuvarıdır. Bunlarla yapılan sözleşmede tüm kişisel bilgilerin gerekli her iş adımının tamamlanmasından sonra geri alınamaz biçimde silinmesi kararlaştırılmıştır. Veri koruma mevzuatını ilgilendiren her konuda lütfen doğrudan aşağıda belirtilen muhatap kişilere başvurunuz.

Verilerinizin konuyla ilgisi olmayan üçüncü taraflara verilmeyeceğini size garanti ederiz. Araştırma projesine katılma halinde, tüm kişisel bilgiler en geç 31.03.2021 tarihinde silinecektir. Araştırma projesine katılmama halinde, tüm kişisel bilgiler en geç 30.09.2019 tarihinde silinecektir.

 

Yasal dayanak

İsim ve adresin işleme alınması: Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent e), fıkra 3, Eyalet Veri Koruma Yasası madde 13 ile bağlantılı olmak üzere (kişisel bilgilerin araştırma kurumları tarafından işleme alınması)

Özel iletişim bilgileri ve anket içerikleri: Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent e), fıkra 3 ve madde 9 fıkra 2 bent j), Eyalet Veri Koruma Yasası madde 13 ile bağlantılı olmak üzere (kişisel bilgilerin araştırma kurumları tarafından işleme alınması) ve Genel Veri Koruma Yönergesi madde 6 fıkra 1 bent a), madde 9 fıkra 2 bent a) (Onay)

 

İptal hakkı

Genel Veri Koruma Yönergesi 15. maddesi uyarınca hakkınızda kaydedilmiş olan kişisel bilgiler hakkında Konstanz Üniversitesi'nden bilgi alma ve/veya Genel Veri Koruma Yönergesi 16. maddesi uyarınca yanlış kaydedilmiş olan kişisel bilgilerin düzeltilmesini isteme hakkına sahip bulunmaktasınız.

Ayrıca, Genel Veri Koruma Yönergesi 17. maddesi doğrultusunda bunların silinmesini isteme, işleme alınmasını sınırlama (Genel Veri Koruma Yönergesi 18. maddesi uyarınca) ve işleme alınmasına itiraz etme (Genel Veri Koruma Yönergesi 21. maddesi uyarınca) hakkına sahip bulunmaktasınız.

Onay verme halinde, bunu istediğiniz zaman ve hiçbir dezavantaja uğramaksızın iptal edebilirsiniz. İptale kadar yapılmış olan veri işlemlerin yasallığı bundan etkilenmez.

Lütfen bize bunun için entra@uni-konstanz.de adresine e-posta gönderiniz veya yazılı olarak şuraya başvurunuz: Frau Prof. Dr. Claudia Diehl, Universität Konstanz, Professur für Mikrosoziologie, Fach 32, 78457 Konstanz.

Ayrıca, kişisel bilgilerinizin işleme alınmasının veri koruma mevzuatına aykırı olduğu görüşünde iseniz, denetleme kurumuna şikayet etme hakkına da sahip bulunmaktasınız (Genel Veri Koruma Yönergesi 77. maddesi uyarınca).

Yetkili denetleme kurumu Baden-Württemberg eyalet veri koruma ve bilgi alma özgürlüğü görevlisidir. (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de)


 

Herhangi bir sorunuz veya kaygınız olması halinde, memnuniyetle doğrudan bizimle de bağlantıya geçebilirsiniz.

Verilerinizi özen içerisinde işleme alacağımızı size garanti edebildiğimizi ve bu verileri neden topladığımızı açıklayabildiğimizi umuyoruz. Güveniniz için çok teşekkür ederiz!


 

Muhatap kişiler ve iletişim bilgileri

Sorumlu merci

Araştırma projesi ENTRA

Proje yöneticileri:

Prof. Dr. Claudia Diehl (Konstanz Üniversitesi)

Prof. Dr. Cornelia Kristen (Bamberg Otto Friedrich Üniversitesi)

Prof. Dr. Matthias Koenig (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)

 

İletişim bilgileri:

Prof. Dr. Claudia Diehl

Universitätsstraße 10
78464 Konstanz

Tel.: +49 (0)7531-88-4814

E-Posta: entra@uni-konstanz.de

Web sayfası: www.soziologie.uni-konstanz.de/diehl/

 

Konstanz Üniversitesi
Jens Apitz
Universitätsstraße 10
78464 Konstanz
Web sayfası: www.uni-konstanz.de

 

Veri koruma sorumlusu

Yetkili veri koruma sorumlusu:

Heinz-Joachim Sommer

Veri koruma-Sommer

Sommertalweg 1

88709 Meersburg

E-Posta: datenschutzbeauftragter@uni-konstanz.de